fbpx
[There are no radio stations in the database]

Dalyvavimo radijo stoties Laluna organizuojamuose eterio žaidimuose tvarka ir taisyklės

Dalyvavimo radijo stoties Laluna organizuojamuose eterio žaidimuose tvarka ir taisyklės

 1. Dalyvaudami radijo stoties Laluna (Toliau „Organizatorius“) organizuojamuose eterio žaidimuose dalyviai sutinka su šiomis taisyklėmis, kurios yra skelbiamos radijo stočių interneto svetainėse.
 2. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, vadovaujantis UAB „Radijo stotis Laluna“ asmens duomenų tvarkymo politika.
 3. Jei žaidimų dalyviams nenurodoma kita prizo atsiėmimo vieta ir laikas, prizai įteikiami UAB „Radijo stotis Laluna“ biure, Taikos pr. 81, Klaipėdoje, darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.  (Penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis iki 16 val.)
 4. Prizas turi būti atsiimtas per 10 darbo dienų po laimėjimo. Vėliau Organizatorius pasilieka teisę laimėjimo nebeatiduoti.
 5. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 6. Laimėtojas gali laimėti tik vieną prizą per 60 kalendorinių dienų. Pažeidus šį terminą Organizatorius gali atsisakyti išduoti laimėjimą. Organizatorius atskirais atvejais gali nustatyti ir kitokį laimėjimo terminą, asmeniškai informuodamas laimėtoją. Organizatorius turi teisę, bet neprivalo, dalyvio laimėjimą patvirtinti pasirašytinai.
 7. Įtarus Taisyklių pažeidimą, Organizatorius turi teisę atidėti prizo perdavimą žaidimo laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad žaidimo Taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę neatiduoti laimėjimo žaidimo taisykles pažeidusiam asmeniui.
 8. Visus skundus, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
 9. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, adresu Taikos pr. 81, Klaipėda. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.
 10. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Prizų įteikimo tvarką. Apie Prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius turi paskelbti www.laluna.lt


 • https://radio.m-1.fm/laluna/mp3
 • Laluna - Ant Bangos!