fbpx
[There are no radio stations in the database]

Žaidimo taisyklės

Žaidimo „Merginos grįš vėliau” taisyklės

1. Žaidimo trukmė – nuo 2023 11 06 iki 2023 11 17
2. Dalyviai suveda registracijai reikiamus duomenis ir laukia Lalunos laidų vedėjo skambučio!
3. Prizas:  3 valandų trukmės apsilankymas SALA Plateliai SPA Resort centre 3 asmenims. Čia Jūsų laukia turkiška, suomiška pirtys, hamamas, sukūrinė vonia su vaizdu į bekraštį Platelių ežerą.
4. Dėl prizų atsiėmimo su laimėtojais susisieks UAB „Radijo stotis Laluna“. Apie laimėjimą bus pranešta telefonu.
5. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefonas) bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų. Prizų laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB „Radijo stotis Laluna“ bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų, vardus. Informacija gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje, televizijoje, radijo stotyse bei kitose viešosios informacijos priemonėse.
6. Konkurse negali dalyvauti UAB „Radijo stotis Laluna“, UAB „Reklamos Ekspertai“, bei jų šeimų nariai.
7. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles iš anksto informavus apie tai viešai.
8. Papildoma informacija teikiama el. paštu info@laluna.lt

Dalyvavimo radijo stoties Laluna organizuojamuose eterio žaidimuose tvarka ir taisyklės

Dalyvaudami radijo stoties Laluna (Toliau „Organizatorius“) organizuojamuose eterio žaidimuose dalyviai sutinka su šiomis taisyklėmis, kurios yra skelbiamos radijo stočių interneto svetainėse.
Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, vadovaujantis UAB „Radijo stotis Laluna“ asmens duomenų tvarkymo politika.
Jei žaidimų dalyviams nenurodoma kita prizo atsiėmimo vieta ir laikas, prizai įteikiami UAB „Radijo stotis Laluna“ biure, Taikos pr. 81, Klaipėdoje, darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val.
Prizas turi būti atsiimtas per 10 darbo dienų po laimėjimo. Vėliau Organizatorius pasilieka teisę laimėjimo nebeatiduoti.
Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
Laimėtojas gali laimėti tik vieną prizą per 60 kalendorinių dienų. Pažeidus šį terminą Organizatorius gali atsisakyti išduoti laimėjimą. Organizatorius atskirais atvejais gali nustatyti ir kitokį laimėjimo terminą, asmeniškai informuodamas laimėtoją. Organizatorius turi teisę, bet neprivalo, dalyvio laimėjimą patvirtinti pasirašytinai.
Įtarus Taisyklių pažeidimą, Organizatorius turi teisę atidėti prizo perdavimą žaidimo laimėtojui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad žaidimo Taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę neatiduoti laimėjimo žaidimo taisykles pažeidusiam asmeniui.
Visus skundus, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar Prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
Skundai Organizatoriui turi būti pateikti registruotu laišku ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, adresu Taikos pr. 81, Klaipėda. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo gavimo dienos.
Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti Prizų įteikimo tvarką. Apie Prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius turi paskelbti www.laluna.lt

   • https://radio.m-1.fm/laluna/mp3
  • Laluna - Ant Bangos!